Związek Zawodowy "KADRA" KWK "Jas-Mos"

  • Jastrzębie-Zdrój ul Górnicza 1, pok. 214
  • tel: 032 756 3683
    tel: 032 756 3596
  • e-mail:

WIETNAM - KAMBODŻA - WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni zapisani na wyjątkowy wyjazd do Wietnamu i Kambodży.

Informujemy, że 25 lipca 2023 r. podpisaliśmy kontrakt z touroperatorem na organizację wycieczki grupowej w dwóch terminach dla 80 osób.

Nie ukrywamy, że jesteśmy mile zaskoczeni takim zainteresowaniem. 

Jednak wiążą się z tym faktem obowiązki. Jednym z nich jest wpłata zaliczki na poczet rezerwacji przede wszystkim przelotów między Wietnamem i Kambodżą oraz rezerwacji biletów samolotowych z Warszawy i powrotnych.

Dlatego bardzo uprzejmie prosimy, aby wszyscy zapisani dokonali wpłaty zaliczek w wysokości 2 500 PLN od osoby,  maksymalnie do dnia 04 sierpnia 2023 r. 

Kto niestety nie dokona wpłaty, zostanie wykreślony z listy chętnych i wpisane będą osoby z listy rezerwowej.

Można dokonywać wpłat w biurze jak również na wycieczkowe konto związku podane niżej. 

ZZ KADRA KWK "Jas-Mos"
nr rachunku: 28 1560 0013 2027 4611 5000 0003
Tytuł wpłaty: zaliczka Wietnam, Kambodża (imię i nazwisko)

Jednocześnie ze względu na konieczność zakupu biletów na przelot w Wietnamie oraz uzyskania wizy kambodżańskiej i promesy wizowej wietnamskiej, koniecznym jest przesłanie skanu strony ze zdjęciem z paszportu każdego uczestnika na adres poczta@zzkadra.j-bie.pl do końca sierpnia 2023 r.

Kto jest w trakcie wyrabiania paszportu zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania skanu po otrzymaniu nowego paszportu. 

Termin ważności paszportu: minimum 6 miesięcy od daty powrotu. Paszport powinien posiadać co najmniej 3 wolne strony. Najprawdopodobniej będzie potrzebne dodatkowo 1 aktualne zdjęcie paszportowe. (do potwierdzenia)
Na podstawie promesy wizowej klienci na lotnisku w Wietnamie otrzymają wizę.

W przypadku pytań prosimy dzwonić 606422652

Copyright © 2015 - 2024 ZZ KADRA KWK Jas-Mos All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl
Script logo