Związek Zawodowy "KADRA" KWK "Jas-Mos"

  • Jastrzębie-Zdrój ul Górnicza 1, pok. 214
  • tel: 032 756 3683
    tel: 032 756 3596
  • e-mail:

UWAGA! NOWE INFORMACJE DLA OCZEKUJĄCYCH NA ZWROTY ZA TRUSKAWIEC

Poniżej treść wiadomości

 

Szanowni Państwo, Informujemy, że ruszyły już pierwsze wypłaty środków wpłaconych na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. W kolejnych dniach będziemy wypłacać następne środki. W przypadku dużej części wniosków złożonych zarówno przez podróżnych jak i organizatorów wystąpiły rozbieżności uniemożliwiające na tym etapie połączenie wniosków podróżnego z danymi przekazanymi przez przedsiębiorcę. Do najczęstszych rozbieżności należą różnice w datach zawarcia umowy, różne kwoty podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL, NIP, itd. Zdarzały się również inne błędy, jak kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przez przedsiębiorców turystycznych czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego, innego niż podróżny, który zawarł umowę. UFG informuje, że mając na uwadze skalę rozbieżności i zakres korekt, które muszą być wykonane, okres weryfikacji w przypadku części złożonych wniosków może zostać przedłużony do czterech miesięcy. UFG zaangażował już dodatkowe zasoby i środki, aby dokonać niezbędnej korekty wszystkich rozbieżności, aczkolwiek może okazać się, że w przypadku części wniosków niezbędne będzie ich ponowne złożenie. UFG poinformuje o tym zainteresowane strony. Nie dotyczy to wszystkich złożonych przez podróżnych wniosków, ponieważ kolejne wypłaty nastąpią wkrótce. Termin czterech miesięcy został przewidziany przez ustawę regulującą zwrot środków wpłaconych za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Fundusz informuje również, że wypłaty z pozostałych wniosków odbywają się cały czas, dlatego podróżni powinni sprawdzać stan środków na rachunkach wskazanych do wypłaty oraz status złożonych wniosków. Informacje nt. aktualnych działań i wypłat znajdują się w portalu www.tfg.ufg.pl Będziemy również kierować do Państwa indywidualne wiadomości w portalu, na założonym przez Państwa koncie. Z poważaniem, Zespół TFG

Copyright © 2015 - 2024 ZZ KADRA KWK Jas-Mos All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl
Script logo